Van verwarring naar duurzame verandering, 8 sept & 6 okt 2023 | humorinpsychotherapy.com


Van verwarring naar duurzame verandering, 8 sept & 6 okt 2023

550,00

Uitverkocht

Beschrijving

In hun boek ‘Change’ uit 1974 zetten Watzlawick, Weakland en Fish uiteen hoe een échte duurzame verandering kan optreden bij onze cliënten. Het is daarvoor belangrijk om onze cliënten te stimuleren om uit hun normale referentiekader te stappen. De therapeut speelt hierin een belangrijke rol door paradoxaal en met veel humor te interveniëren. Deze gedachtengoed sluit heel goed aan bij de provocatieve therapie van Frank Farrelly die in hetzelfde jaar zijn boek uitbracht. Daarin beschrijft hij zijn methode die gekenmerkt wordt door een mix van goed contact, veel humor en uitdaging. Farrelly vertelt hoe veel therapeuten redelijk makkelijk het confronteren onder de knie krijgen. Maar het gebruik van humor in goed contact met de cliënt, of zoals hij het samenvat “de twinkeling-in-de-ogen-van-de-therapeut” en het liefdevol plagen, dat is het moeilijkste. Maar het is precies deze kwaliteit die een therapeut kan helpen om cliënten uit hun gebruikelijke referentiekaders te laten stappen. Albert Ellis beschrijft in zijn boek uit 1977 dat het probleem van onze cliënten is dat zij zichzelf, het leven en hun problemen te serieus nemen. Daarvoor is het in zijn ogen van belang dat we in psychotherapie deze ‘over-serieusheid’ van onze cliënten ondermijnen. Ook in zijn werken is liefdevol uitdagen door gebruik te maken van humor essentieel.

In deze training leren de deelnemers juist dát. Om in goed contact met de cliënten hun patronen uit te dagen en ze te leren die patronen niet te serieus te nemen. Dan ontstaat ruimte en vrijheid om andere keuzes te maken dan voorheen en wordt de kans vergroot dat de cliënten duurzaam veranderen.

Leerdoelen

Deelnemers kunnen na de workshop:

  • Een nieuwe invalshoek van hulpverlenen aannemen: van ondersteunen in het behandelproces naar  uitdagen.
  • Werken vanuit de provocatieve basishouding van warm contact, humor en uitdaging.
  • Cliënten in een gemoedstoestand van spelen, verwarring en incongruentie brengen, waardoor nieuwe inzichten en veranderingsmogelijkheden ontstaan.
  • Verantwoordelijkheid voor verandering bij de cliënt laten en toch tot resultaten komen.
  • Kortdurende (behandel-)trajecten uitvoeren door snel naar de kern van de problematiek gaan, maar ook snel inschatten of de cliënt of het cliëntensysteem wel gemotiveerd is om te veranderen.
  • Bereiken van meer assertiviteit en zelf-realisme bij cliënten.
  • Behouden van plezier in het werken met complexe en/ of veeleisende casuïstiek.

De cursus is praktijkgericht: elke cursusdag ligt de nadruk op het oefenen van vaardigheden die meteen in de praktijk toe te passen zijn. Bovendien wordt er in de cursus gewerkt met casuïstiek van de deelnemers. Onderscheidend is bovendien dat er niet alleen aandacht is voor het werken op de inhoud van de hulpvraag, maar ook hoe je interventies kan doen op de relatie tussen de cliënt en de hulpverlener.

Data:
Vrijdag 8 september 2023, 09.30-17.00 uur
Vrijdag 6 oktober  2023, 09.30-17.00 uur

Locatie:
Provocatiefpsycholoog.nl
Middelstegracht 87-e
2311WC Leiden
(makkelijk te bereiken met de bus vanaf  NS Station Leiden Centraal, mogelijkheid tot parkeren in parkeergarage)

Accreditatie door:
NIP, ELP herreigstratie (12 punten)
FGzPT, Specialismen gezondheidszorgpsycholoog (13 punten)
NVP, bij- en nascholing (13 punten)

Kosten:
€550,- (vrijgesteld van btw)
(inclusief beide dagen lunch)

Scroll naar top
humorinpsychotherapy.com draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders